zgliszcza

Zasady bezpieczeństwa pożarowego

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy, to priorytetowa sprawa dla większości polskich przedsiębiorców. Zgodnie z polskim prawem, w każdym zakładzie przemysłowym oraz przetwórczym, należy zainstalować systemy ostrzegania o niebezpieczeństwie.

Funkcjonalne pompownie pożarowe

zgliszczaPo wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zadaniem nadrzędnym, stało się zaopatrzenie różnych obiektów użyteczności publicznej oraz wielu przedsiębiorstw w wodę, potrzebną do sprawnego funkcjonowania instalacji przeciwpożarowych a także wydzielenie dróg pożarowych dla pojazdów straży pożarnej. W rozporządzeniu znajduje się szereg wymogów, dotyczących bezpieczeństwa. Jednym z nich jest to, że przeciwpożarowe pompownie, muszą znajdować się w oddzielnym budynku, lub w pomieszczeniu przylegającym do obiektu z zainstalowanym systemem gaśniczym. W obu tych przypadkach pompownia musi być usytuowana w pomieszczeniu o wysokiej odporności ogniowej, powyżej 60 minut. Pompownia musi mieć także zasilanie pochodzące z oddzielnej, niezależnej sieci elektrycznej, aby w przypadku pożaru działały w niej wszystkie systemy, bez zarzutu. Pompownia musi składać się z przynajmniej dwóch pomp, ze źródłem energii, zapewniającym minimum cztery godziny nieprzerwanej pracy. Urządzenia pompujące muszą spełniać wszystkie europejskie normy, dotyczące tego typu instalacji, między innymi utrzymywać stałe ciśnienie wody. Mogą być zasilane za pomocą silnika elektrycznego, spalinowego lub wysokoprężnego.

Dobrym rozwiązaniem, a także prawdopodobnie najtańszym, jest zakup gotowych pompowni kontenerowych. Pompownie kontenerowe są przygotowywane zgodnie z wszelkimi wymogami, a ich instalacja eliminuje potrzebę wydzielenia odrębnego pomieszczenia na pompownię.