Zastosowanie chlorku wapnia

Istnieje sporo substancji chemicznych mających bardzo szerokie zastosowanie. Jedną z takich substancji jest CaCl2, który stosowany jest zarówno w lecznictwie jak i przemyśle spożywczym. Podstawowym jednak jego zastosowaniem jest ochrona naszych samochodów przed poślizgami w okresie zimowym.

Skuteczność chlorku wapnia

chlorek wapniaCaCl2 to substancja nieorganiczna, która jest solą kwasu solnego HCl i wapnia Ca. Ma on bardzo szerokie zastosowanie. Jednym z jego zastosowań jest lecznictwo. Stosuje się go w niedoborach wapnia, w tężyczce. Niedobory wapnia mogą prowadzić do zrzeszotnienia kości, czyli przedwczesnej osteoporozy. Chlorek wapnia stosowany jest także w przemyśle spożywczym. Pełni on tutaj najczęściej rolę: regulatora kwasowości, nośnika, stabilizatora, soli emulgującej oraz substancji wiążącej. CaCl2 najczęściej jest jednak kojarzony ze stosowaniem go na drogach w okresie zimowym. Powoduje on roztapianie lodu poprzez znaczne obniżenie jego temperatury krzepnięcia, dzięki czemu z jezdni znika niebezpieczna pokrywa lodowa, która jest dużym zagrożeniem. Lód ma dużo mniejszy współczynnik tarcia niż asfalt, dlatego na oblodzonej jezdni dużo częściej zdarzają się poślizgi, zarówno podsterowne jak i nadsterowne. To z kolei zwiększa ryzyko kolizji. Warto więc korzystać z chlorku wapnia, który działa nawet w bardzo niskich temperaturach. Wykorzystanie go na drodze w mroźne dni zapewnia dużo większe bezpieczeństwo jazdy.

Szerokie zastosowanie chlorku wapnia pozwala na jego wykorzystanie w wielu gałęziach gospodarki. Lecznictwo czy przemysł spożywczy wykorzystują jego właściwości we wpływie na organizm człowieka oraz na pożywienie. Zastosowanie go w celu roztapiania oblodzonych jezdni zapewnia duże bezpieczeństwo na drodze w okresie zimowym.