Zdobycie prawa jazdy A2 w Krakowie

Warto podkreślić, że prawo jazdy kategorii A daje nam bardzo ciekawe uprawnienia i może się ono nam przydać w bardzo wielu sytuacjach. Zanim pójdziesz do szkoły nauki jazdy, aby zapisać się na kurs jazdy, warto wiedzieć, jakie kategorie prawa jazdy na motocyklach ma na myśli ustawodawca.

Jak uzyskać prawo jazdy A2?

prawo jazdy a2 z krakowaNależy podkreślić, że posiadacz prawo jazdy a2 z krakowa lub zdobytego w innym mieście jest uprawniony do kierowania motocyklem o maksymalnej mocy 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nie większym niż 0,2 kW/kg. W trakcie egzaminu kandydat musi mieć ukończone 18 lat i może rozpocząć kurs na 3 miesiące przed urodzinami. Szkolenie składa się z 30 godzin zajęć teoretycznych, w tym 4 godziny pierwszej pomocy i 20 godzin praktyki. Ceny kształtują się na poziomie około 1300 zł za kurs. Przy wyborze kategorii konieczne jest wystąpienie o zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu, wystawione przez lekarza uprawnionego do kontroli kierowców, które określa profil kandydata na kierowcę, dla którego wymagana jest fotografia. Następnym krokiem jest uczęszczanie na kurs prawa jazdy. Po zdaniu kursu będzie czas na egzamin państwowy w WORD. Część teoretyczna składa się z 20 pytań dotyczących wiedzy podstawowej i 12 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej dla każdej kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź.

Warto pamiętać, że kierowca poddawany badaniu musi posiadać odpowiednią odzież, czyli spodnie, rękawice przykrywające wszystkie dłonie. Po kontroli na miejscu przeprowadza się kontrolę w rzeczywistych warunkach jazdy. Test miejski trwa nie mniej niż 25 minut. Po zdaniu wszystkich egzaminów możemy udać się tylko do działu komunikacji, zapłacić za prawo jazdy i czekać na żądany dokument.